میزان و زمان مصرف کلات کلسیم

ايجاد نقاط سفيد رنگ و شفاف بر روي نوك و مابين رگبرگ ها از نشانه های مراحل اوليه کمبود این عنصر در گیاه است. در کمبود کلسیم برگ های جوان نزدیک به شاخه ها بد شکل و چروکیده شده و نوک برگ ها به طرف بالا و حاشیه آن ها نامنظم و پاره پاره و به طرف بالا یا پایین لوله می گردد. در پايه برگ های دچار کمبود کلسيم نکروز نشان داده می شود.

کمبود این عنصر علاوه بر پدید آمدن لکه های قهوه ای یا مرده بر روی ریشه منجر به کاهش رشد و محدود شدن انشعابات و همچنین ضخيم و کوتاه شدن آن می گردد.

کمبود کلسیم بر روی میوه ها و بافت های ذخیره ای سبزیجات بیش از پیش خود را نشان می دهد. این کمبود در ميوههاي درختان جوان و با افزايش ازت و پتاسيم ظاهر گردیده و تغييرات رطوبتي و آبشويي در طول فصل رشد موجب افزایش شدت عوارض می شود. کمبود کلسیم در سیب زمینی به صورت لکه های سیاه رنگ با حالتی سوختگی نمایان شده و در گیاه میخک باعث چرخش نود درجه ای برگ ها نسبت به حالت عادی می گردد.

کمبود این عنصر می تواند باعث پوسيده شدن یا سوختگی ميوه هاي انتهايي گوجه فرنگي و یا پوسيدگي گُلگاه در این میوه، سوختگي لبه برگ کاهو، ايجاد لکههاي فرو رفته در گُلگاه فلفل، قلب سياه کرفس و مرگ مناطق رشد در بسياري از گياهان شود.

بد شکلي و بي مزه شدن ميوه ها از دیگر عوارض کمبود کلسیم است.

 

مقدار مصرف

زمان مصرف

محصول

درخاک

محلول پاشی

6-3 لیتر در هکتار

5/1 در هزار

شروع ساقه رفتن.تکرار به فاصله 1ماه تا برطرف شدن کمبود

گیاهان زراعی

(گندم،جو،ذرت،کلزا،چغندرقند،پنبه،برنج،...)

5-8لیتر در هکتار

2در هزار

بعد از ریزش گلبرگها تکرار در صورت علائم کمبود

درختان میوه(سیب،گلابی،گردو،بادام،زیتون،هلو،گیلاس،...

3-7 لیتر در هکتار

5/1-2 در هزار

دانه ارزنی شدن میوه تکرار 1باربا فاصله 1ماه

درختان پسته

3-5 لیتر در هکتار

5/1 در هزار

3-5 برگی تکراربا فاصله 1ماه

سبزی و صیفی و جالیزی(خیار،گوجه،فلفل،حبوبات،سیب زمینی)

6-8 لیتر در هکتار

5/1 در هزر

با شروع میوه دهی و تکرار به فاصله15 روز1بار

محصولات گلخانه ای

3-5 لیتر در هکتار

5/1-2 در هزار

پس از تشکیل میوه تکرار بعد از 1ماه تا برطف شدن علائم کمبود

مرکبات

4-6لیتر در هکتار

2در هزار

همراه با شروع رشد رویشی تکرار به فاصله 1ماه

گیاهان زینتی و چمن