چه نکاتی را باید در نگهداری گیاهان آپارتمانی رعایت کنیم؟

1- تعویض هوای درون اتاق

با باز گذاشتن پنجره اتاق و تعویض هوای درون، گیاه قوی تر و مقاوم تر میشود.

2- نور کافی

نور مورد نیاز گلها و گیاهان آپارتمانی نور غیر مستقیم است.

علائم نشان دهنده ی نور نامطلوب و زیاد برای گیاهان آپارتمانی:

اگر در ساعات گرم روز گیاه دچار پژمردگی شد،برگ های آن زرد شدند یا از زرد به قهوه ای تغییر رنگ دادند،نشان دهنده ی رنج بردن گیاه از نور زیاد است.

3- آبیاری درست

آبیاری باید طوری انجام شود که آب اضافی در هر نوبت آبدهی از زیر گلدان خارج شود.که نشان میدهد آب به تمام قسمت های گلدان رسیده .

نکته: حتما آب جمع شده در زیر گلدانی باید خالی شود زیرا آب جمع شده در زیر گلدانی  مانع از تنفس ریشه میشود و در نهایت مرگ گیاه را به دنبال دارد.

4- درجه حرارت و رطوبت هوا

درجه حرارت مناسب و رطوبت کافی باعث شادابی و طراوت گیاه میشود.درجه حرارت محیط اطراف گیاه آپارتمانی نباید از20-22 درجه کمتر باشد.

برای بالا بردن رطوبت اطراف گیاه آپارتمانی می توان گلدان ها را در مجاورت هم قرار داد یا آب ولرم بدون کلر را روی گیاه اسپری کرد.

5- خاک و کود مناسب

بهترین ترکیب خاک گلدان گیاه آپارتمانی ،نسبت1 به 2ماسه به خاک برگ است.البته برای گیاه قلمه زده شده این نسبت جابجا میشود یعنی 2ماسه و1 کود برگ.

عناصر مورد نیاز گیاه شامل

عناصر اصلی :نیتروژن،فسفر،پتاسیم،منیزیم،کلسیم و گوگرد

 و عناصر فرعی:آهن،مس، روی،مولیبدن،کلر...است.

برای گیاه باید از کودهایی استفاده کرد که شامل این عناصر باشند.ماهی 1بار به دو صورت مخلوط کردن با خاک گلدان یا محلول پاشی بر روی گیاه انجام شود.